Saturday, January 24, 2015

ရဲရဲေတာက္စကား

ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ ခ်ီးက်ဴးဖို႔ ေကာင္းပါတယ္၊
ဒါေပမယ့္ ေလွခြက္ခ်ည္း က်န္ေအာင္ လုပ္တာကေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္တယ္။

                                                                                                                  ဗိုုလ္ၾကင္ေမာင္